O nás - Über uns

Nadační fond se zřizuje s odkazem na působení rodů Gallasů a Clam-Gallasů. Ve svém účelu chce nadační fond především navázat na dílo Franze hraběte Clam-Gallase, a to prostřednictvím následujících oblastí působení:

* kulturní a kulturněspolečenské aktivity,
* charitativní činnost,
* podpora vzdělávání,
* podpora vědy a výzkumu,
* vydavatelská činnost,
* péče o nehmotné i hmotné dědictví rodů Gallasů a Clam-Gallasů.
 
Der Stiftungsfonds ist mit Nachlass an das Wirken des Geschlechts von Gallas und Clam-Gallas gegründet. In seinen Zwecken will der Stiftungsfond vor allem an das Werk des Grafen Franz von Clam-Gallas anbinden und das vor allem auf Gebieten wie folgt:

* kulturelle und kultur-gesellschaftliche Aktivitäten,
* caritative Tätigkeit,
* Förderung der Bildung,
* Förderung von Wissenschaft und Forschung,
* Verlagsaktivitäten,
* Pflege immaterieller und materieller Erbschaft des Geschlechts von Gallas und Clam-Gallas.
 
---

Zakladatelé - Gründer

Christine Edina Kelly MSc.
Agathe Maria Széchényi 
---
 

Správní rada - Verwaltungsrat

Christine Edina Kelly MSc. - předsedkyně/Vorsitzenderin
Agathe Maria Széchényi - místopředsedkyně/Stellvertreterin
Eugen Széchényi
 
PhDr. Jan Heinzl - jednatel/Geschäftsführer