Pocta Franzu Clam-Gallasovi

21.01.2014 08:58

Tato webová stránka informuje o programu k projektu Franz Clam-Gallas: pocta šlechtici ducha a muži činu, který bude realizován v letech 2014 a 2015.