Franz hrabě Clam-Gallas v Zámeckém pivovaru Frýdlant

14.11.2016 13:47

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu, která se uskuteční v pátek
25. listopadu od 17 hodin ve velkém sále obnoveného Zámeckého pivovaru. 

Vernisáž svým slovem doprovodí PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
a PhDr. Jan Heinzl.

Výstava potrvá po celý následující měsíc.