Clam-Gallasové v paměti rodu a rodiny

05.10.2014 21:47

Clam-Gallasové v paměti rodu a rodiny

„Od smrti poslední hraběnky Klotildy Clam-Gallasové uběhlo již téměř 40 let. S jejím odchodem vymizelo i jméno Clam-Gallas, jehož představitelé významně ovlivňovali život obyvatel i kraje v severních Čechách, kde sami po staletí žili. Rodina však na své předky nezapomíná. Stejně tak jsou Clam-Gallasové bezděčnou součástí naší paměti. Přijměte proto pozvání na vzpomínání s pravnučkou posledního Clam-Gallase a vnučkou Ediny hraběnky Clam-Gallasové provdané Winkelbauerové, Christine Edinou Winkelbauer Kelly.“

 

host: Christine Edina Winkelbauer Kelly
pořadem provází: Milan Svoboda

30. října 2014, 16.30 h
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Velký sál (2. patro)
 

Program je součástí projektu Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu. Záštitu nad jeho konáním převzala PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.